Dodany: 2012-03-20 09:15:29
images/200px-Emblem-person-blue.svg.pngbad74.png Kiedy samorząd decyduje się, że jakąś inwestycję wykona na zasadach opartych w dokumencie jakim jest partnerstwo publiczno-prywatne – musi wiedzieć , że wszystkich wykonawców – współpracowników – partnerów zanim nie zostanie ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg należy traktować na równi.

Dodany: 2012-03-20 09:11:49
images/180px-Artículo_bueno-blue.svg.png253b9.png Przedmiotem każdej umowy jest zadanie – cel, który należy zrealizować. Podobnie jest w umowie jakim jest partnerstwo publiczno-prywatne. Partnerstwo publiczno-prywatne za swój cel zawsze stawia inwestycję, o tyle atrakcyjną, że musi być ona stworzona z korzyścią dla obu stron, bądź jest ona tak atrakcyjna, że każda ze stron ma w niej upatrzony cel – korzyść.

Dodany: 2012-03-20 09:03:36
images/180px-Artículo_bueno.svg.png30a08.png W każdej umowie na wykonanie inwestycji wyznaczony jest zakres podmiotowy inwestycji. Zakres podmiotowy inwestycji partnerstwo publiczno-prywatny określa jako zapisy w dokumentach, które świadczą o tym jakie podmioty składają się na tworzenie owej umowy jaką jest partnerstwo publiczno-prywatne.