Dodany: 2012-03-20 09:47:06
images/110px-GreenButton_RightArrow.svg.png8986a.png W zapisach zamówin publicznych istnieją często takie, które są dla niektórych oferentów wyjątkowo korzystne. Takimi zapisami są oferty – zamówienia z tak zwanej wolnej ręki. Czym jest takie zamówienie publiczne?

Dodany: 2012-03-20 09:44:45
images/135px-Write.svg.png79e5f.png W licznych zamówieniach publicznych często trudno się połapać, szczególnie trudno ma ten, kto nie ma w tym żadnego doświadczenia. Aby więc podjąć umowę, współpracę na zasadach na jakich opiera się partnerstwo publiczno-prywatne najpierw trzeba odpowiednio złożyć wniosek odpowiadając na zamówienie publiczne, które musi zgadzać się z zapisami prawa.

Dodany: 2012-03-20 09:42:38
images/komputer 2.jpg6de0f.jpg Dziś popularne jest nie tylko kupowanie poprzez aukcje elektroniczne – online, ale w ten sposób załatwia się również szereg czynności prawnych jak choćby wybieranie najkorzystniejszego partnera dla partnera publicznego.

Dodany: 2012-03-20 09:35:22
images/300px-Attention_green.svg.pngdcbbc.png Wśród licznych zamówień publicznych jakich dokonuje jednostka samorządowa – miasto, czy to w kontekście umowy partnerstwo publiczno-prywatne, czy w innym kontekście – znajduje się najczęściej ogłaszany przetarg – przetarg ograniczony.

Dodany: 2012-03-20 09:33:18
images/200px-Icon_talk.svg.pngcecdb.png W każdym mieście rozwija się któraś z przestrzeni życia społecznego. A to rozwija się miasto, a to kultura, a to rozrywka, a to wszystko związane ze sportem. Zanim jednak zacznie rozwijać się jakakolwiek z przestrzeni – miasto musi zdobyć na ten cel środki, a także znaleźć wykonawcę swoich pomysłów, który zrobi to zgodnie z oczekiwaniami, projektem i pieniędzmi, które miasto – samorząd ma do przeznaczenia.