Dodany: 2012-03-20 12:49:49
images/258px-1_4_18.svg.pngbac51.png W każdej umowie – podzielone zostają zadanie pomiędzy osoby, które ta umowę podpisały. Podobnie jest z umową na partnerstwo publiczno-prywatne. Partnerstwo publiczno-prywatne opiera się na inwestowaniu i każda ze stron musi mieć w tym swój udział.

Dodany: 2012-03-20 11:19:07
images/Edits-Disruption.pngb03e5.pngDziś niemal każde miasto połowę swoich inwestycji organizuje na zasadach jakimi kieruje się partnerstwo publiczno-prywatne.

Dodany: 2012-03-20 10:41:07
images/600px-Ambox_ .svg.pngf0600.png Partnerstwo publiczno-prywatne – jak sama nazwa mówi jest rodzajem umowy na zasadach partnerskich, a to oznacza, że każda ze stron umowy może liczyć na dobre warunki umowy i płynące z niej korzyści.

Dodany: 2012-03-20 10:39:19
images/256px-Googletalk.svg.png6ed67.png Często w mediach mówi się o umowie jaką jest partnerstwo publiczno-prywatne. Za każdym razem – przy tym pojawia się zapytanie na jakich właściwie zasadach organizowane jest to partnerstwo publiczno-prywatne, to znaczy jakie kryteria decydują o tym, że samorząd właśnie ten rodzaj wsparcia – przy realizacji inwestycji wybiera i wdraża.

Dodany: 2012-03-20 10:35:49
images/600px-Ambox_rewrite.svg.png7871e.png Projekty , inwestycje i koncepcje na zasadach jakimi kieruje się partnerstwo publiczno-prywatne – wdrażane są zawsze w ten sam sposób. Najpierw publiczna jednostka wybiera partnera do stworzenia czegoś, czym jest partnerstwo publiczno-prywatne.