Dodany: 2012-03-20 13:02:32
 

Czym jest zespół wdrożeniowy w ramach PPPKażda umowa niesie ze sobą fakt iż należy po jej zawarciu pilnować by każdy jej zapis został spełniony, a każdy, kto sygnował swoim podpisem dokument czuł się zobowiązany do pilotowania całej sprawy.

 

W umowach jakimi są dokumenty partnerstwo publiczno-prywatne po zapisaniu umowy powoływany jest z każdej ze stron umowy – zespół wdrożeniowy w ramach dokumentu umowy partnerstwo publiczno-prywatne. Zespół wdrożeniowy pilnuje by każdy zapis umowy i każdy jej element był wdrażany tak, jak zostało to zapisane, aby żadna ze stron nie była pokrzywdzona, czy tez nie została oszukana przez partnera.

 

Partnerstwo publiczno-prywatne najczęściej zespół wdrożeniowy powołuje już w czasie konsultacji społecznych, które często odbywają się zanim zostanie jeszcze podpisana umowa na partnerstwo publiczno-prywatne przez obie ze stron. Taki zespół składać się musi ze specjalistów ds. ekonomii i specjalistów znających się na branży, z racji której powstaje dany projekt w ramach partnerstwa, o którym mowa..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Czym jest zespół wdrożeniowy w ramach PPP
Nick: