Dodany: 2012-03-20 13:00:15
 

Jak PPP działa na politykę lokalnąPolityka danego miasta, miejscowości zazwyczaj określana jest przez to jakie inwestycje są tworzone i przede wszystkim na jakich zasadach – czy w zgodzie i bez politycznych podziałów, czy też z politycznymi podziałami, gdzie nie ma to większego – pozytywnego oczywiście – wpływu na rozwój polityki i gospodarki danej miejscowości, a więc rozwoju lokalnego.

 

Partnerstwo publiczno-prywatne w swych założeniach definicyjnych jest umową, która ma pozytywnie wpływać na rozwój i upowszechnianie polityki lokalnej jako otwartej na nowe możliwości, inwestycje, na partnerów, na których samorząd powinien był otworzyć się już dawno. Polityka lokalna jest tworzona i generowana przez zachowania, nastroje inwestycyjne – gospodarcze, a więc między innymi przez to co kształtuje i tworzy partnerstwo publiczno-prywatne.

 

Partnerstwo publiczno-prywatne kształtować może politykę lokalną, która małą miejscowość będzie promować jako otwartą, godną polecenia i uwagi dla innych inwestorów, co może wpłynąć tylko i wyłącznie pozytywnie na ogólny bilans zadań danej gminy – samorządu, a więc i lokalnego gospodarowania..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Jak PPP działa na politykę lokalną
Nick: