Dodany: 2012-03-20 10:35:49
 

Jak wdrażane są projekty PPPProjekty , inwestycje i koncepcje na zasadach jakimi kieruje się partnerstwo publiczno-prywatne – wdrażane są zawsze w ten sam sposób. Najpierw publiczna jednostka wybiera partnera do stworzenia czegoś, czym jest partnerstwo publiczno-prywatne.

 

Kiedy już partnerstwo publiczno-prywatne istnieje choćby z nazwy – każda ze stron zobowiązana jest spisać swoje oświadczenie – podpisać, umowę, w której jasno i wyraźnie napisane będzie – jaki zobowiązania leżą po której ze stron w umowie jaką jest partnerstwo publiczno-prywatne. Kiedy zobowiązania obu stron zostaną spisane – przychodzi kwestia temu towarzysząca, czyli kwestia środków jakie należy włożyć w realizację projektu.

 

Środki – określone przez każdą ze stron, muszą być opisane również w umowie, tak by było potwierdzenie transakcji – wkładu każdej ze stron w realizację projektu. Projekty organizowane na zasadach partnerstwo publiczno-prywatne to nie tylko wdrażanie realizacji inwestycji podobnie jak w innych projektach, ale również szybkość tego wdrażania musi być równie szybkie i sprawne – takie są bowiem zasady partnerstwa jakim jest partnerstwo publiczno-prywatne. .

Dodaj nowy komentarz do artykułu Jak wdrażane są projekty PPP
Nick: