Dodany: 2012-03-20 10:07:52
 

Na czym polega raportowanie zobowiązań w PPP W każdej umowie – niezależnie jak jest ona skonstruowana i na jakich warunkach prawnych jest ona oparta – obowiązuje zasada raportowania wzajemnych zobowiązań jednego podmiotu – strony umowy – względem drugiej strony – drugiego podmiotu.

 

To, że partnerstwo publiczno-prywatne jest również swego rodzaju umową zobowiązuje zawierających to partnerstwo do tego, by raportować wzajemne wobec siebie żądania i wzajemne zobowiązania. Partnerstwo publiczno-prywatne najczęściej jednaj od samego początku – powstania koncepcji takiej umowy jest nacechowane po każdej ze stron – tak by spełniane były warunki jakich oczekuje od partnera drugi z podmiotów umowy.

 

Partnerstwo publiczno-prywatne określa swoje zobowiązania w formie raportu, gdzie każda ze stron ma otwarcie zapisane warunki umowy i zobowiązania jakie obiecuje spełnić w danym partnerstwie w innym razie umowa przestaje istnieć – wygasa. Partnerstwo publiczno-prywatne jest o tyle więc ważne, że należy wybierać już na początku partnera, który jest w stanie w raporcie zawrzeć to co jest nam – drugiej stronie potrzebne do spełnienia warunków umowy..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Na czym polega raportowanie zobowiązań w PPP
Nick: