Dodany: 2012-03-20 10:01:50
 

Czym jest PPP Wiele samorządów, gmin, miast ma problemy budżetowe i mimo, że potrzebują licznych inwestycji – zwyczajnie ich na to nie stać. W takich sytuacjach rozwiązaniem jest partnerstwo publiczno-prywatne, które wychodzi naprzeciw problemom takich samorządów, które mimo braków w budżecie nie poddaje się – realizuje inwestycje, tworzy projekty i realizuje strategię rozwoju danego samorządu.

 

Partnerstwo publiczno-prywatne jest formą współpracy między firmami prywatnymi, a samorządami – gminami. To na zasadach na jakich działa partnerstwo publiczno-prywatne opiera się dziś niemal połowa inwestycji w większych miastach, które potrafią organizować swoim kapitałem tak, by nie było szkody dla podległego mu miasta, czy mniejszej miejscowości.

 

Partnerstwo publiczno-prywatne to nie tylko umowa, ale i swego rodzaju zasada nowoczesnej kooperacji, współpracy i biznesu na poziomie samorządowo-korporacyjnym. Partnerstwo to – podobnie jak inne umowy kilku podmiotów musi być tak dopracowane by każda ze stron osiągała wymierne korzyści z danej współpracy – wtedy tylko można mówić o partnerstwie..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Czym jest PPP
Nick: