Dodany: 2012-03-20 09:35:22

 

Czym jest przetarg ograniczonyWśród licznych zamówień publicznych jakich dokonuje jednostka samorządowa – miasto, czy to w kontekście umowy partnerstwo publiczno-prywatne, czy w innym kontekście – znajduje się najczęściej ogłaszany przetarg – przetarg ograniczony.

 

Przetarg ograniczony ma kilka wspólnych cel z przetargiem nieograniczonym. Jedną wspólną cecha jest to, że publicznie ogłaszane jest zamówienie, które to zmówienie określane jest zgodnie z zapisami prawa. Przetarg ograniczony w przeciwieństwie do nieograniczonego, odbywa się na dwóch etapach. Partnerstwo publiczno-prywatne często wynika z przetargu ograniczonego, zwłaszcza jeśli inwestycja jest bardzo określona, duża i koniecznie w przetargu muszą brać udział firmy znające się na rzeczy. Dlatego też partnerstwo publiczno-prywatne najczęściej wynika właśnie z tego rodzaju przetargu dwuetapowego.

 

W pierwszym etapie chodzi głównie o to, by firmy złożyły chęć podjęcia oferty – występują z pewnego rodzaju zgłoszeniem. Z puli firm, które się zgłosiły wybierane są te, które spełniają wymogi określone przez partnera z przyszłej umowy jaką jest partnerstwo publiczno-prywatne. Potem z puli wyłonionych, którzy złożyli ofertę już mocno wyśrubowaną wybiera się jedną – najkorzystniejszą, która prowadzi do podpisania umowy na partnerstwo publiczno-prywatne..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Czym jest przetarg ograniczony
Nick: