Dodany: 2012-03-20 09:33:18

 

Czym jest przetarg nieograniczonyW każdym mieście rozwija się któraś z przestrzeni życia społecznego. A to rozwija się miasto, a to kultura, a to rozrywka, a to wszystko związane ze sportem. Zanim jednak zacznie rozwijać się jakakolwiek z przestrzeni – miasto musi zdobyć na ten cel środki, a także znaleźć wykonawcę swoich pomysłów, który zrobi to zgodnie z oczekiwaniami, projektem i pieniędzmi, które miasto – samorząd ma do przeznaczenia.

 

Partnerstwo publiczno-prywatne jest wyjściem dla wielu miasta na realizacje inwestycji. Partnerstwo publiczno-prywatne budzi się po uprzednim znalezieniu przez miasto, samorząd partnera prywatnego, który może być wybierany w tak zwanym przetargu. nieograniczonym. Przetarg nieograniczony to rodzaj zamówienia publicznego, w którym nie ma żadnych przesłanek co do tego, kto musi, a kto nie może wziąć udziału w konkursie. Wszystko odbywa się zgodnie z prawem, a więc oferenci składają swoje oferty, z których jedna wybierana jest jako ta najkorzystniejsza.

 

Przetarg nieograniczony zarówno w przypadku umowy jaką jest partnerstwo publiczno-prywatne jak i w innych przypadkach jest często polem dla tych, którzy niekoniecznie działają zgodnie z prawem, a wybierane w przetargu nieograniczonym firmy, nie zawsz okazują się najlepszymi, a wybierane zostają z innych –względów – takie postępowanie nazywane jest często korupcją i ścigane jest przez prawo. Przetarg nieograniczony jak sama nazwa mówi jest formą zamówienia bez ograniczeń i warunków dodatkowych jakie są przyjmowane dla umowy późniejszej , czyli tego co nazywamy partnerstwo publiczno-prywatne..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Czym jest przetarg nieograniczony
Nick: