Dodany: 2012-03-20 09:15:29
 

Zasada równego traktowania wykonawców Kiedy samorząd decyduje się, że jakąś inwestycję wykona na zasadach opartych w dokumencie jakim jest partnerstwo publiczno-prywatne – musi wiedzieć , że wszystkich wykonawców – współpracowników – partnerów zanim nie zostanie ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg należy traktować na równi.

 

To znaczy, kiedy zadają oni pytania, wysyłają prośby o sprecyzowanie którejś z kwestii – jednostka publiczna zobowiązana jest nie tylko przedstawić swój punkt widzenia owej, pytającej stronie, ale również całą sytuację przedstawi oficjalnie innym potencjalnym wykonawcą, partnerom, tak by cały proces przygotowywania się do przetargu był jednakowy dla wszystkich podmiotów umowy jaką jest partnerstwo publiczno-prywatne.

 

Partnerstwo publiczno-prywatne mówi o zasadzie równego traktowania wykonawców względem siebie –partner publiczny względem prywatnego, ale i zanim zostanie podpisana umowa zasada równego traktowania wykonawców tyczy się jednostki publicznej, która spośród wielu wybiera partnera do danej realizacji..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Zasada równego traktowania wykonawców
Nick: