Dodany: 2012-03-20 09:11:49
 

Zakres przedmiotowy PPPPrzedmiotem każdej umowy jest zadanie – cel, który należy zrealizować. Podobnie jest w umowie jakim jest partnerstwo publiczno-prywatne. Partnerstwo publiczno-prywatne za swój cel zawsze stawia inwestycję, o tyle atrakcyjną, że musi być ona stworzona z korzyścią dla obu stron, bądź jest ona tak atrakcyjna, że każda ze stron ma w niej upatrzony cel – korzyść.

 

Partnerstwo publiczno-prywatne jako dokument o zakresie przedmiotowym, musi określać dokładny zakres inwestycji – przedmiot umowy. Partnerstwo publiczno-prywatne jest w swym zakresie przedmiotowym o tyle trudne do opisania w dokumencie, bo musi zawierać zdanie każdej ze stron. Zakres przedmiotowy umowy jaką jest partnerstwo publiczno-prywatne musi określać dokładnie etap po etapie – koncepcję, realizację i rozwój czegoś co wspólnie zamierzają stworzyć podmioty owej umowy.

 

Partnerstwo publiczno-prywatne musi więc znacznie więcej czasu poświęcić na przygotowanie zakresu przedmiotowego inwestycji niż inni inwestorzy – którzy realizują inwestycję samodzielnie – i oddzielnie to znaczy albo prywatnie albo publicznie..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Zakres przedmiotowy PPP
Nick: