Dodany: 2012-03-20 09:03:36
 

Zakres podmiotowy PPPW każdej umowie na wykonanie inwestycji wyznaczony jest zakres podmiotowy inwestycji. Zakres podmiotowy inwestycji partnerstwo publiczno-prywatny określa jako zapisy w dokumentach, które świadczą o tym jakie podmioty składają się na tworzenie owej umowy jaką jest partnerstwo publiczno-prywatne.

 

Partnerstwo publiczno-prywatne jest określane poprzez zakres podmiotowy – podmioty, które tworzą ową umowę choćby po to by rozdzielić odpowiedzialność pomiędzy wszystkie możliwe podmioty, które biorą udział w umowie. Partnerstwo publiczno-prywatne jest więc określane jako dokument tworzony na zasadach zakresu podmiotowego, po to by był on jasnym dokumentem, który w razie niewywiązania się którejś ze stron z któregoś z czynników – ma służyć jako dowód w sądzie dla drugiej strony umowy – jaka jest partnerstwo publiczno-prywatne.

 

Zakres podmiotowy partnerstwa jest też określeniem tego co jest do zrobienia, a dopiero inny zakres przedmiotowy mówi o tym która ze stron w jaki sposób wykona owe zadanie..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Zakres podmiotowy PPP
Nick: