Dodany: 2012-03-20 13:42:52
images/FountainPenBlue.png32955.png Jedna inwestycja w jednym miejscu wcale nie musi być finansowana z jednego źródła, wręcz przeciwnie – im większa inwestycja tym więcej źródeł finansowania winno być w danym mieście.

Dodany: 2012-03-20 13:25:39
images/monety i banknoty.jpg2072e.jpg W wielu przypadkach miasto starające się o dotacje unijną nie jest w stanie jej otrzymać do czasu, kiedy nie będzie dysponować wystarczającymi środkami, by móc zainwestować. Dotacje unijne są więc przyznawane dla tych, którzy są w stanie je spożytkować.

Dodany: 2012-03-20 13:09:50
images/Handskakning.png01d74.png W wielu miastach powstają dziś fora internetowe, czy wręcz publiczne należące do samorządów platformy konsultacji społecznych, które służą do tego by każdy plan i każda inwestycję przedstawić szerokiemu forum jakim jest publika – społeczność, czyli mieszkańcy danego miasta, czy miejscowości.

Dodany: 2012-03-20 13:02:32
images/600px-Icon-Teacher-at-class.jpg75027.jpg Każda umowa niesie ze sobą fakt iż należy po jej zawarciu pilnować by każdy jej zapis został spełniony, a każdy, kto sygnował swoim podpisem dokument czuł się zobowiązany do pilotowania całej sprawy.

Dodany: 2012-03-20 13:00:15
images/600px-Ambox_deletion_recycle.svg.pngf027b.png Polityka danego miasta, miejscowości zazwyczaj określana jest przez to jakie inwestycje są tworzone i przede wszystkim na jakich zasadach – czy w zgodzie i bez politycznych podziałów, czy też z politycznymi podziałami, gdzie nie ma to większego – pozytywnego oczywiście – wpływu na rozwój polityki i gospodarki danej miejscowości, a więc rozwoju lokalnego.